Čišćenje i održavanje dimnjaka i termoenergetskih postrojenja Čišćenje, sanacija i tehnička
kontrola ispravnosti dimnjaka
i izdavanje atesta o ispravnosti
Hemijsko i mehaničko čišćenje
kotlova svih vrsta sa plameno
dimne strane
Hemijsko čišćenje kotlova svih
vrsta sa vodne strane od
vodenog kamenca
Hemijsko čišćenje i
remont rashladnih kula
Hemijsko čišćenje
evaporativnih kondenzatora
Hemijsko čišćenje
izmenjivača toplote
Čišćenje
cisterni
Šamotiranje
kotlova
Čišćenje i dezinfekcija
ventilacionih kanala

DIMNIČARSKA ZADRUGA JEDINSTVO

Postoji od 1952. godine i od tada se veoma uspešno bavi poslovima iz oblasti termoenergetike na održavanju i čišćenju dimnjaka i drugih dimovodnih instalacija i uređaja.

outlook india

KONTAKT

Budite informisani. Pozovite nas za savet!

DIMNIČARSKA ZADRUGA JEDINSTVO

22330 Nova Pazova
Ribareva 10

Tel: 022/312-252
Tel/Fax: 022/327-398
Mob: 063/806-14-75
e-mail: dzjnp@mts.rs

Matični broj: 08010919
PIB: 100534931
PDV: 130024433
Šifra delatnosti: 8122
Žiro račun kod Banka Intesa: 160-352625-83

     

    DIMNIČARSKA ZADRUGA JEDINSTVO
    22330 Nova Pazova, Ribareva 10
    Tel: 022/312-252, Tel/Fax: 022/327-398, Mob: 063/806-14-75
    e-mail: dzjnp@mts.rs