Čišćenje, sanacija i tehnička kontrola ispravnosti dimnjaka i izdavanje atesta o ispravnosti